Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
ÚLOHA KMEŇOVÝCH BUNIEK PRI REGENERÁCII ENDOMETRIA
M. BEN OUN, M. BOROVSKÝ
SÚHRN
Lepšie poznatky o fyziológii normálnej menštruácie a reparácie endometria môžu poskytnúť nové pohľady na niektoré endometriálne patológie, ako je napríklad endometrióza. Rýchlu a bezjazvovú regeneráciu endometria uľahčujú kmeňové bunky kostnej drene, ktoré sa podieľajú nielen na pravidelných procesoch reparácie endometria, ale dnes už je známe, že sú funkčne dôležité v tehotenstve. Sľubné sú aj poznatky o možnostiach endometriálnych kmeňových buniek pri regenerácii prolapsu panvových orgánov. Použitie kmeňových buniek má veľký potenciál na liečbu rôznych chorôb v regeneratívnej medicíne. Údaje o klinických štúdiách sú však zriedkavé, preto sú potrebné ďalšie štúdie na objasnenie mechanizmu ich účinku a možnosti ich využitia v terapeutickej praxi. Článok sa zaoberá úlohou kmeňových buniek v cyklickom procese regenerácie endometria.

SUMMARY
Menstrual health is a broad topic with diverse areas of active investigations. Understanding normal menstruation and endometrial repair may provide insight into several endometrial pathologies such as endometriosis. The fast, scarless and regenerative power of the endometrium is facilitated by stem cells. Bone marrow stem cells are engaged to repair endometrium after damage and are also known to be functionally important in pregnancy. Knowledge about the role of stem cells can be applied in gynaecology, mainly in reproduction. Also particularly promising is the potential for endometrial mesenchymal stem cells to repair the pelvic organ prolapse in women. The use of stem cells has a great potential for treating a variety of diseases in regenerative medicine. Data on clinical trials are sparse. More research is needed to determine the mechanism of action, the long-term benefits and any adverse effects following its application in therapy. This paper deals with the role of stem cells in the regenerative process after menstruation.
Key words: stem cells, menstruation, endometrium
kmeňové bunky menštruácia endometrium
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 151 – 154
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by