Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
úloha sérotonínu pri funkčných gastrointestinálnych poruchách a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia
Tibor Jéger
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2004
Funkčné gastrointestinálne poruchy (FGIP) sú problémovou skupinou ochorení z hľadiska diagnostiky aj liečby. V etiopatogenéze sú dôležité poruchy gastrointestinálnej motility a senzitivity. Dôležitú úlohu pri ich vzniku hrá sérotonín (5-HT), ktorý je významnou látkou v gastrointestinálnej fyziológii ako neurotransmiter a ako slizničná signálna molekula. Farmakologické ovplyvnenie špecifických sérotonínových receptorov predstavuje perspektívne možnosti v liečbe FGIP. Najvýznamnejší sú antagonisty 5-HT3 receptorov a agonisty 5-HT4 receptorov. 5-HT3 antagonisty redukujú abdominálnu bolesť a diskomfort, spomaľujú intestinálny tranzit, zrýchľujú resorpciu vody v čreve a majú antiemetický účinok. 5-HT4 agonisty urýchľujú intestinálny tranzit a majú prokinetické účinky na horný aj dolný tráviaci trakt.
sérotonín enterický nervový systém 5-HT3 antagonisty 5-HT4 agonisty syndróm dráždivého čreva
Interná med. 2004; 4 (12): 620-623
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by