Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ultrasonografia akútnej apendicitídy – prehľad
Jozef Beňačka
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
V prehľadovom článku autor podáva súhrn informácií z literárnych zdrojov, doplnený vlastnými praktickými skúsenosťami týkajúcimi sa ultrazvukovej diagnostiky akútnej apendicitídy, s dôrazom na miesto ultrasonografie v procese diferenciálnej diagnostiky stavov označovaných ako „akútne brucho“. V úvode autor podáva stručný prehľad o vývoji ultrazvukovej techniky, ktorý mal rozhodujúci vplyv na etablovanie ultrazvukovej diagnostiky ako hlavnej zobrazovacej metódy v diagnostike akútnej apendicitídy. V ďalšej časti stručne opisuje základné postupy pri vyšetrovaní podbrušia a oblasti apendixu, charakterizuje základné USG kritériá akútnej apendicitídy, upozorňuje na možné omyly a komplikácie hodnotenia nálezu a podáva prehľad iných ochorení a klinických nálezov, pri ktorých je vykonanie USG podbrušia jednoznačným prínosom v procese diferenciálnej diagnostiky a následnej liečby. Ďalšia časť textu obsahuje komentár k publikovaným štatistickým dátam, týkajúcim sa senzitivity a špecifity USG vyšetrení apendixu. Tie umožňujú čitateľovi vytvoriť si vlastný postoj k ultrazvukovej diagnostike apendicitídy a jej miestu v algoritme vyšetrení, a to aj v súvislosti s vlastným pracovným prostredím (jeho personálnym a prístrojovým vybavením).
ultrasonografia abdomenu akútna apendicitída akútne brucho kontrastné látky
Interná med. 2010; 10 (1): 15-19
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by