Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ultrasonografia žilovej trombózy pre internistov
Miroslav Malík, Denisa Čelovská
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Článok ponúka všeobecné indikácie ultrasonografie dolných končatín (USG) pre internistov so zameraním hlavne na hlbokú venóznu trombózu (HVT). Farebná duplexná kompresná ultrasonografia dolných končatín sa dnes považuje za zlatý diagnostický štandard pre diagnostiku HVT pre jej dostupnosť a neinvazívnu povahu. USG ponúka schopnosť robiť rýchlu a presnú diagnostiku s možnosťou posúdenia lokalizácie a rozsahu HVT dolných končatín. Môže byť prínosná na rozlíšenie akútnej a chronickej HVT. Prináša možnosť sledovania a stratifikácie rizika venózneho trombembolizmu, neskorých komplikácií, ako je potrombotický syndróm u pacientov s opakujúcimi sa trombotickými príhodami či nedostatočnou rekanalizáciou HVT. 

Sonography of venous thrombosis for internal medicine physicians
The article offers general indications of lower limb ultrasonography (USG) for internists, focusing primarily on deep vein thrombosis (DVT). Color duplex compression ultrasonography is currently considered the gold standard for the diagnosis of lower limb deep vein thrombosis (DVT) because of its availability and noninvasive nature. USG provides a fast, accurate diagnosis, with the ability to assess the location and extent of lower limb DVT. The method can also be useful in distinguishing between acute and chronic deep vein thrombosis. It offers options of follow-up and risk stratification of venous thromboembolism, late complications including post-thrombotic syndrome of patients with recurrent thrombotic events or insufficient recanalization of DVT.
Keywords: ultrasonography, lower extremity veins, deep vein thrombosis


ultrasonografia žily dolných končatín hlboká žilová trombóza
Interná med. 2021; 21 (3): 125-129
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by