Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Echokardiogram na zapamätanie
Ultrazvuk pľúc – naše skúsenosti
Daniel Čambál, Juraj Hromec
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2013
Ultrazvuk pľúc (LUS) je relatívne nová diagnostická metóda, ktorá vo svete intenzívnej medicíny nadobúda čoraz väčší význam. Každý rok pribúdajú nové štúdie, ktoré profilujú túto diagnostickú metódu ako hodnotný nástroj najmä v rámci diferenciálnej diagnostiky dyspnoe. Okrem dosahovania dobrej senzitivity a špecifity pri rôznych patologických stavoch je táto vyšetrovacia metóda rýchla a nenáročná na čas. V tejto práci prezentujeme dve kazuistiky, kde na základe výsledku LUS došlo k zmene pracovnej diagnózy a liečebného postupu.
ultrazvuk pľúc dyspnoe diagnostika
Interná med. 2013; 13 (7-8): 358-361
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by