Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Ultrazvuk v predoperačnom stagingu karcinómu cervixu
M. Hlaváčik
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
SÚHRN
Onkologické ochorenia sú jednou z najčastejších príčin úmrtí v krajinách vyspelého sveta, karcinóm cervixu celosvetovo
predstavuje štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí na zhubné nádory žien. Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny Európskej
únie s vysokým celkovým výskytom ochorenia, pričom jedným z hlavných dôvodov je nefunkčný skríning. Po stanovení
diagnózy je na určenie optimálneho terapeutického postupu rozhodujúci predoperačný staging opierajúci sa vo vyspelých
krajinách o moderné zobrazovacie metódy. Čoraz viac sa pozornosť zameriava na využitie ultrazvuku v predoperačnom
stagingu vzhľadom na nízku cenu, dobrú dostupnosť vyšetrenia, malú časovú náročnosť, rovnakú alebo lepšiu
presnosť v porovnaní s inými zobrazovacími modalitami, možnosť vykonania dynamických testov počas vyšetrenia
a absenciu radiačnej záťaže pre pacientku. V predloženom článku je prehľad recentných prác zaoberajúcich sa postavením
a významom ultrazvuku v predoperačnom stagingu karcinómu cervixu.
karcinóm cervixu predoperačný staging ultrazvuk
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 46-50
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by