Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Ultrazvuková diagnostika komplikácií viacplodovej tehotnosti
Z. Nováková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Viacplodové tehotenstvo prináša mnoho potenciálnych problémov a rizík pre matku, plody, a to nielen v priebehu gravidity, ale aj pri pôrode. Tehotenské komplikácie môžu mať výrazný vplyv na postnatálny vývoj detí. Z medicínskeho hľadiska preto každú viacplodovú graviditu považujeme za rizikovú. Riziko vzniku komplikácií rastie s počtom plodov v maternici. Zásadným vyšetrením určujúcim ďalšiu starostlivosť o pacientku s viacplodovou graviditou je ultrazvukové vyšetrenie.
 
Ultrasound diagnosis of complications in multifoetal pregnancy
Multifoetal pregnancy brings many potential problems and risks for the mother and her foetuses, not only in the course of pregnancy but also at the labour. Pregnancy complications might have a significant impact on the postnatal development of children. Therefore, from the medical point of view, we consider each multifoetal pregnancy as risky. The risk of complications grows with the number of foetuses in the uterus. The essential examination determining further care for a patient with multifoetal pregnancy is the ultrasound examination.
Keywords: multifoetal pregnancy, ultrasound, complications
viacplodová gravidita ultrasonografia komplikácie
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 18 – 23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by