Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
Univ. prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. (1915 – 1989) pripomenutie odchodu do večnosti
M. Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Asi nikto nepochybuje o tom, že minulosť je už takmer nekomparabilná so súčasnosťou. Mnohí súčasní odborníci aj špecialisti získavajú vysoké vzdelanie na prestížnych univerzitách vo svete. Zaplatené školné nie je investíciou do vetra. Uvádzam to najmä preto, aby som pripomenul, že vysoké vzdelanie v minulosti bolo aj obrazom ľudskej túžby a chcenia vedieť čo najviac. Tieto myšlienky akoby charakterizovali profesora Ponťucha, vzdelanca, múdreho človeka s obrovskou empatiou, ale aj hlboko rozmýšľajúceho človeka s kritickým pohľadom na seba aj okolo seba.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by