Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
Univerzitný profesor MUDr. Michal Valent, DrSc. deväťdesiatročný
J. Štencl
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2019
Jubilant sa ani nenazdal – malý chlapec, ktorý pomáhal rodičom v ich práci a pobehoval po Lutile, sa dnes stal 90-ročným dôstojným pánom.
Býva to tak, že pri okrúhlych alebo vysokých výročiach významných osobností sa zvyknú písať „laudácie“, ktoré niekedy obsahujú viac chvály ako skutočného hodnotenia. Pri jubilantovi profesorovi Valentovi by to bolo neprijateľné. Obrovský problém je vybrať niečo, čo ho charakterizuje. Možno je preto pripomenutie jeho genézy užitočné.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by