Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Univerzitný profesor MUDr. Alfréd Kotásek, DrSc. akademik ČSAV (1911 – 1991)
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): MUDr. Jozef Adam , PhD., MUDr. Tibor Bielik, PhD.,
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., prof. MUDr. Ján Danko, PhD., prof. MUDr. Karol Holomáň, PhD.,
MUDr. Ľudovít Janek st., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.,
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., doc. MUDr. Jozef Višňovský, PhD. (11)
Revízna komisia: MUDr. Tomáš Danys, PhD., MUDr. Ľuboslav Mráz (2)
Neprítomní: výbor: doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD., prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc.,
doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., Prof. MUDr. Michal Va lent, DrSc. (4)
revízna komisia: MUDr. Marian Tholt (1)
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by