Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Univerzitný profesor MUDr. Dušan Brucháč, CSc. (1923 – 1988) 95. výročie narodenia
M. Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Život ľudí sa teraz mení závratnou rýchlosťou. Možno
už ani nedokážeme vnímať všetky zmeny a premeny tak,
aby sme sa pokúsili hlbšie zamyslieť. Napriek tomu prichádzam
s laudáciou, ktorú považujem nielen za intelektuálne
pripomenutie profesionálnych úspechov univerzitného
profesora, ktorý sa zapísal do histórie gynekológie a Lekárskej
fakulty UK obrovskou tvorivosťou, intelektom a neobyčajnou
korektnosťou. Aj jeho voľne hovorené slová boli
v usporiadaných vetách, logicky koncipované, akoby ich
čítal „z múdrej knihy“.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by