Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Univerzitný profesor MUDr. Ján Šimko, DrSc. (1922 – 2001) – nedožité 95. narodeniny
Michal Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Profesor Ján Šimko kvalifikáciu gynekológa pôrodníka získal v Ženskej klinike LF UPJŠ UN v Košiciach. Počas svojej klinickej činnosti sa venoval štúdiu problematiky klinickej biochémie a endokrinológii v gynekológii a pôrodníctve. Absolvoval viaceré študijné pobyty u nás, ba aj za hranicami. Na klinike prešiel všetkými stupňami odborného rastu od sekundárneho lekára až po univerzitného profesora, doktora lekárskych vied. Bol známy ako svedomitý, zodpovedný, vysokoerudovaný lekár, pritom skromný vedeckopedagogický pracovník. Medzi spolupracovníkmi, ale aj vo verejnosti bol vážený, uznávaný a požíval úctu.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by