Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Univerzitný profesor MUDr. Ján Vierik, CSc. osemdesiatpäťročný
Michal Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Emeritný prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, vedúci Katedry gynekológie II. LF UK v Bratislave, opakovane prodekan LF za dekanov profesorov Čatára a Molnára, člen viacerých komisií rezortu školstva a zdravotníctva, člen výboru SGPS SLS, federálneho výboru Č-SGPS Čsl. lek. spol. J. E. Purkyňu, člen komisie pre obhajoby vedeckých hodností, kvalifikovaný ženský lekár, pôrodník prof. MUDr. Ján Vierik oslavuje svoje osemdesiate piate narodeniny.
Rodák zo Svätého Ondreja nad Hronom (18. december 1932), plných štyridsať rokov pôsobil v II. ženskej klinike na Šulekovej ulici. Úspešne prešiel a plnil si pracovné povinnosti vo funkčných zaradeniach. Pôsobil vo funkcii sekundárneho lekára, odborného asistenta, habilitovaného docenta až univerzitného profesora, prednostu kliniky, vedúceho katedry.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by