Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
Univerzitný profesor mudr. Michal šeliga Spomienka pri 135. výročí narodenia (1881 – 1945)
Michal Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Tento rok si s úctou a vďakou pripomíname 135. výročie
narodenia Univerzitného profesora MUDr. Michala
Šeligu, významného ženského lekára, prvého graduovaného
Slováka z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo,
člena Vedeckej rady a druhého prednostu Ženskej kliniky
LF UK v Bratislave, člena Redakčnej rady Bratislavských
lekárskych listov, člena výboru Československej gynekologicko
- pôrodníckej spoločnosti, rektora a prorektora Slovenskej
univerzity v Bratislave, úspešného a medzinárodne
uznávaného vedeckého pracovníka, ktorý sa venoval najmä
štúdiu mimomaternicovej tehotnosti.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by