Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Univezitný profesor MUDr. Alojz Sasko, CSc. (1931 – 1996) 85. výročie narodenia
M. Valent
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
V tomto roku si pripomíname nedožité 85. narodeniny
známeho významného slovenského gynekológa pôrodníka
profesora Alojza Sasku. Narodil sa 3. septembra 1931
v Podhorskej obci Kližské Hradište pri Topoľčanoch. Maturoval
v Komárne roku 1951, študoval medicínu. Promovaný
bol roku 1957 na LF UK v Bratislave.
Svoje vzdelanie ženského lekára začal v Martine. Prednostom
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia bol docent
Ernest Dlhoš (1910 – 1994). Potom univerzitný profesor,
doktor vied gynekológie a pôrodníctva. Dr. Sasko bol zástupca
primára a získal solídne základné vedomosti ženského
lekárstva.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by