Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pediatrická urológia
úprava hypospádie metódou tubularizovanej incidovanej platničky
Kamil Javorka, Ján Kliment jr., Juraj Svitač
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Cieľ práce: Úprava hypospádie metódou tubularizovanej incidovanej platničky (TIP) bola prvýkrát publikovaná v roku 1994, v súčasnosti si získala širokú popularitu. Cieľom chirurgickej liečby je vytvoriť funkčne a kozmeticky normálny penis. Cieľom práce je poukázať na naše skúsenosti s použitím TIP.
Materiál a metódy: Retrospektívne sme vyhodnotili súbor 42 pacientov s hypospádiou, ktorí mali urobenú Snodgrassovu plastiku TIP v období medzi I/2002 - III/2006 (40 primárna operácia, 2 reoperácia). TIP sme indikovali u 39 pacientov s distálnou formou hypospádie (koronálna, alebo penilná distálna forma), u 3 s proximálnou hypospádiou (penilná stredná a penilná proximálna), u 1 pacienta s fistulou po predchádzajúcej plastike. Na prekrytie neouretry sme u 32 (76,2 %) pacientov použili prepuciálny dartos flap. Silikónový uretrálny stent sme použili u 36 (92,8 %) pacientov, moč sme derivovali suprapubickou drenážou 12 - 14 dní. Silikónový permanentný katéter na deriváciu moču sme použili u 3 (7,2 %) pacientov. Pooperačnú dilatáciu vonkajšieho ústia neouretry sme použili u 4 (9,5 %) pacientov počas 1 - 4 týždňov. Vek pacientov, u ktorých sa urobila TIP, bol v rozmedzí od 18 mesiacov do 29 rokov. Čas sledovania bol od 1 mesiaca po 4 roky. Napriamenie penisu použitím dorzálnej ortoplastiky sme použili u 6 pacientov (14,3 %).
Výsledky: Úprava hypospádie bez komplikácií bola u 28 (66,6 %), fistula sa vytvorila u 11 (26,2 %) a striktúra vonkajšieho ústia neouretry u 3 (7,2 %) pacienta, dehiscenciu glandu sme nepozorovali. U 3 pacientov sme úspešne uzatvorili fistulu 12 - 14 mesiacov po primárnej operácii. Všetky 3 prípady stenózy vonkajšieho ústia neouretry sme úspešne vyriešili ventrálnou meatotómiou 6 mesiacov po operácii.
Záver: Úprava hypospádie metódou tubulizovanej incidovanej platničky TIP dáva veľmi dobré kozmetické aj funkčné výsledky. Pri súčasnom použití laloku z tuniky dartos možno minimalizovať počet komplikácií.
hypospádia vrodené anomálie chirurgická úprava
Klin. urol. 2006; 2 (1): 43 - 46
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by