Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Urgentometer 1.0 – kvantifikácia urgencie u žien s hyperaktívnym močovým mechúrom
Ján Švihra1, Ján Ľupták1, Peter Zvara2, Rudolf Husár3, Ján Kliment1
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Cieľ práce: Hyperaktívny močový mechúr (OAB) je urgencia s urgentnou inkontinenciou alebo bez nej zvyčajne s častým močením a noktúriou. Urgencia je definovaná ako neodkladné nutkanie na močenie, ktoré je ťažké oddialiť. Urgencia ako hlavný príznak OAB vyžaduje kvantifikáciu. Cieľom práce bolo stanoviť spoľahlivosť nového diagnostického nástroja Urgentometria 1.0 u žien s urgenciou. Metódy: Pacientky s OAB mali pohovor o vizuálnej analógovej stupnici (VAS) ako možnej metóde merania urgencie. Urgentometer 1.0 bol skonštruovaný ako urgentometrický disk rozdelený na 24-hodinové úseky podľa VAS 0-100 (0 – žiadna urgencia, 100 – najvyššia možná urgencia). Ženy použili správny bod na VAS počas správneho času. Urgentometria 1.0 bola vyhodnotená v prospektívnej štúdii neliečených žien s urgenciou (študijná skupina) a bez urgencie (kontrolná skupina) a žien liečených solifenacinom s urgenciou (liečebná skupina). Analýza kvantifikovala stupeň urgencie (VAS) a epizódy urgencie (UE) počas 24 hodín. Liečebná skupina bola analyzovaná podľa opakovateľnosti testu a odpovede na liečbu. Všetky ženy vyplnili validovaný 33-otázkový dotazník (OABq) na hodnotenie dôsledkov OAB symptómov (SBS a HRQL). Štatistické neparametrické testy boli použité na analýzu, p < 0,05 bolo štatisticky signifikantné. Výsledky: Spolu bolo zahrnutých 366 urgentometrických diskov od 122 žien (61 – študijná skupina, 40 žien – kontrolná skupina, 21 žien – liečebná skupina). Priemerný vek bol 48 rokov (20-74), priemerné SBS bolo 31,9 (0-80), celkové HRQL bolo 74,6 (20-100), priemerná VAS bola 27,9 (0-78) a priemerné UE počas 24 hodín boli 9,4 (0-24). Spearmanova korelácia medzi OABq skóre a hodnotami urgentometrie potvrdila rozdiely medzi študijnou a kontrolnou skupinou. Ženy študijnej a kontrolnej skupiny sa líšili v SBS (44,9 ± 18,8 vs. 1,2 ± 2,8; p < 0,01), HRQL (64,1 ± 16,7 vs. 99,0 ± 2,7; p < 0,01), VAS (42,7 ± 16,2 vs. 2,2 ± 4,7; p < 0,01) a UE (14,1 ± 4,1 vs. 0,3 ± 0,5; p < 0,01). Hodnoty Cronbachovej alfy merania vnútornej konzistencie podľa počtu dní bola 0,88 vs. 0,92 (dva dni vs. tri dni VAS) a 0,80 vs. 0,81 (dva dni vs. tri dni UE). Spoľahlivosť opakovania testu podľa Spearmanovej korelácie bola 0,78 (p < 0,01). Liečebná skupina dosiahla významnú odpoveď na liečbu solifenacinom (vstupné VAS 41,4 ± 11,8, výstupné VAS 23,0 ± 9,6). Záver: Urgentometrické hodnoty potvrdili dobrú koreláciu s dotazníkom OABq, dobrú vnútornú konzistenciu a spoľahlivosť, dobrú odpoveď na liečbu.
hyperaktívny močový mechúr urgencia urgentometria
Klin. urol. 2009; 5 (3): 133-138
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by