Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Detská urológia
Urologické komplikácie detí s myelomeningokélou v prvom roku života
Ladislav Valanský, Zuzana Kurcinová, Eva Sádová, Ľudmila Podracká
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Myelomeningokéla (MMK) vedie k neurogénnej poruche močenia (NPM) v 90 %, v 55 % je spojená s rizikom poškodenia funkcie horných močových ciest (HMC) a obličiek. Ciele. Vyhodnotiť frekvenciu urologických komplikácií u detí s MMK v 1. roku života a poukázať na dôležitosť urologického vyšetrenia v novorodeneckom období. Metódy. 49 dievčat a 36 chlapcov absolvovalo v priemernom veku 3 mesiace klinické vyšetrenie, usg mechúra a obličiek, retrográdnu cystografiu, 52 (61 %) detí aj urodynamické vyšetrenie za účelom zistenia prítomnosti detrúzor-sfinkterovej dyssynergie (DSD) a hodnôt tlakového bodu úniku (LPP) a maximálneho uretrálneho tlaku v pokoji. Tieto parametre boli spolu s objemom postmikčného rezidua podkladom funkčnej klasifikácie NPM. Výsledky. NPM sa zistila u 74 (87 %) detí. 46 (54 %) malo poruchu vyprázdňovania, 17 (20 %) poruchu uskladňovania, 11 (13 %) nebolo možné zatriediť. Zmeny na HMC sa zistili u 28 (33 %) detí. Hydronefrózu malo 20 (24 %) detí. 19 (95 %) detí malo LPP > 40 cm H2O, 14 (74 %) z nich DSD. Vezikoureterový reflux (VUR) malo 15 (18 %) detí, 7 z nich malo DSD. VUR spontánne vymizol u 4 detí a raz došlo k zníženiu VUR o jeden stupeň. U všetkých sa urodynamicky potvrdil primárny pôvod VUR. Uroinfekciu malo 32 (38 %) detí, z nich 25 (78 %) malo poruchu vyprázdňovania. Febrilná uroinfekciu prekonalo 7 (8 %) detí, všetky mali poruchu vyprázdňovania s VUR pri DSD. Výsledky potvrdzujú, že MMK môže viesť k poškodeniu HMC už v útlom veku. Urologické vyšetrenie sa má preto realizovať ešte v novorodeneckom období.
myelomeningokéla neurogénna porucha močenia komplikácie diagnóza
Klin. urol. 2005; 1 (1): 52-55
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by