Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Urotelové karcinómy horných močových ciest
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Urotelové karcinómy horných močových ciest sú relatívne menej časté a zahŕňajú 5 – 10 % všetkých urotelových nádorov. Etiológia a prirodzený vývoj týchto nádorov sú podobné ako pri urotelových karcinómoch močového mechúra. Histologicky sú karcinómy z prechodných buniek najčastejšími nádormi obličkovej panvičky a močovodu. Existuje mnoho rizikových faktorov vrátane environmentálnych a genetických faktorov. Najčastejším príznakom urotelového karcinómu horných močových ciest je hematúria, buď makroskopická, alebo mikroskopická (v 70 – 80 %), bolesť v boku (v 20 % nádorov) a hmatateľná bedrová masa (prítomná v približne v 10 %). CT urografia sa stala zobrazovacou metódou voľby na vyhodnotenie prítomnosti a rozsahu urotelového karcinómu obličkovej panvičky a/alebo močovodu. Pokroky v endoskopických technikách pomohli pri diagnostike, klasifikácii a liečbe tohto ochorenia. Možnosti terapie zahŕňajú viacero spôsobov. Zlatým štandardom chirurgického manažmentu je radikálna nefroureterektómia s excíziou manžety močového mechúra, ktorá sa v čoraz väčšej miere vykonáva laparoskopicky alebo roboticky s použitím rôznych postupov pre distálny ureter. Neustále sa zvyšuje počet endoskopicky liečených pacientov s vynikajúcimi onkologickými výsledkami najmä pri ochorení s nízkym (priaznivým) stupňom malignity. Lokálna aplikácia chemoterapeutických prípravkov bola extrapolovaná zo skúseností z karcinómu močového mechúra a môže byť doplnkom k endoskopickému manažmentu u pacientov, u ktorých je nevyhnutné vyhnúť sa radikálnej nefroureterektómii.

Upper urinary tract urothelial carcinomas
Upper urinary tract urothelial carcinoma (UUTUC) is relatively uncommon and comprises 5 – 10 % of all urothelial tumours. Aetiology and natural history of upper urinary tract urothelial carcinoma are similar to that of urothelial cell carcinomas in the bladder. Histologically, the most renal pelvic and ureteral cancers are transitional cell carcinomas. There are risk factors, including environmental and genetic risk factors. A most common symptom of upper urinary tract urothelial carcinoma is haematuria, either gross or microscopic (70 – 80 %), flank pain (in 20 % of tumours) and a lumbar mass (present in approximately 10 %). CT urography has become the imaging modality of choice for evaluation the presence and extent of urothelial carcinoma of the renal pelvis and/or ureter. Advancements in endoscopic techniques have aided in the diagnosis, grading and treatment of this disease. Treatment options include many modalities. The gold standard surgical management is radical nephroureterectomy with excision of bladder cuff, which is increasingly being performed laparoscopically or robotically with various methods used for distal ureter. There are increasing numbers of patients being treated endoscopically, with excellent oncological outcomes in low (favourable) grade disease. The use of topical chemotherapy agents has been extrapolated from bladder cancer and may be an adjunct to endoscopic management in those patients in whom it is imperative to avoid radical nephroureterectomy.
Keywords: upper urinary tract urothelial carcinoma, epidemiology, risk factors, diagnosis, treatment, prognosis
urotelový karcinóm horného močového traktu epidemiológia rizikové faktory diagnostika liečba prognóza
Klin urol 2019; 15 (3): 108 – 114
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by