Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
úroveň celkového kardiovaskulárneho rizika determinuje prístup k liečbe artériovej hypertenzie výsledky vedeckého programu falco forte
Daniel Pella
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2009
Stanovenie rizikového profilu hypertonika je nevyhnutnou súčasťou manažmentu artériovej hypertenzie podľa najnovších odporúčaní. Vo vedeckom programe FALCO FORTE (StratiFikácia kArdiovaskulárneho rizika a Liečba hypertenzie založená na mediCíne dôkazOv - FORTE) boli pacienti stratifikovaní podľa najnovších európskych odporúčaní pre manažment artériovej hypertenzie) a následne bol vyhodnotený efekt trojmesačnej liečby fixnou kombináciou perindopril arginínu s indapamidom. Cieľom vedeckého programu FALCO FORTE bolo ukázať, že liečba uvedenou fixnou kombináciou je bezpečná a efektívna v celom súbore pacientov bez ohľadu na stupeň kardiovaskulárneho rizika. V celom súbore liečených pacientov (n = 2327) došlo po 3 mesiacoch liečby ku štatisticky signifikantnému poklesu systolického tlaku (STK) zo 156,89 ± 13,74 mmHg na 132,32 ± 10,63 mmHg (p < 0,00001) a diastolického tlaku (DTK) z 94,86 ± 8,17 mmHg na 81,34 ± 6,33 mmHg (p < 0,00001). Došlo aj ku signifikantnému poklesu srdcovej frekvencie zo 75,50 ± 9,22/min. na 71,06 ± 6,61/min. (p < 0,00001). Nežiaduce účinky boli vo všeobecnosti veľmi zriedkavé a mierne. Okrem toho, nedošlo ku signifikantným zmenám sledovaných laboratórnych parametrov počas celej doby štúdie (urea, kreatinín, sodík, draslík). Kvalita života pacientov (sledovaná dotazníkovou metódou) sa signifikantne zlepšila na konci štúdie v porovnaní so vstupnou návštevou (p < 0,00001). Záverom: liečba fixnou kombináciou perindopril arginín s indapamidom bola rovnako efektívna a bezpečná u pacientov s arteriálnou hypertenziou vo všetkých kategóriách kardiovaskulárneho rizika.
artériová hypertenzia kardiovaskulárne riziko perindopril arginín indapamid
Interná med. 2009; 9 (9): 409-415
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by