Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PôVODNÉ PRÁCE
Úskalia diagnostiky a liečby sarkómov maternic
M. Redecha, m. Papcun, m. Foltín, m. Suchánek, p. Papcun, m. Križko, M. Gábor, v. Ferianec, k. Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Sarkómy maternice sú zriedkavé nádory so zlou prognózou. Tvoria asi 1 % všetkých
gynekologických malignít a 3 – 7 % všetkých nádorov maternice. Ich incidencia sa
udáva 0,4/100 000 žien. Relatívne nízka incidencia a histopatologická rôznorodosť sú
príčinou problematického stanovenia rizikových a prognostických faktorov. Ochorenie
sa väčšinou diagnostikuje vo vyšších štádiách. Doposiaľ neboli presne definované
ultrazvukové charakteristiky ani žiadne biomarkery na stanovenie včasnej diagnózy
a follow-up. Liečba ochorenia pozostáva z chirurgickej liečby, pri niektorých
typoch sarkómov pacientky profitujú aj z adjuvantnej liečby, rádioterapie, chemoterapie
či hormonálnej liečby.
Autori prezentujú v práci svoje skúsenosti s diagnostikou a liečbou pacientok so sarkómami
maternice.
sarkóm maternice diagnostika liečba
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 27 – 31
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by