Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Úskalia laboratórnej diagnostiky akútneho infarktu myokardu
Katarína Daňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Použitie vysoko senzitívnych metód stanovenia srdcových troponínov (hs cTn) umožnilo skorú diagnostiku, resp. vylúčenie
akútneho infarktu myokardu. Vysoká analytická senzitivita a presnosť hs cTn bola „vykúpená“ nižšou diagnostickou
špecifickosťou (pri nižších koncentráciách cTn – „chronické“ zvýšenia, iné akútne stavy) v porovnaní s konvenčnými
stanoveniami, narástol počet pacientov so zvýšenou koncentráciou srdcových troponínov (cTn) z iných dôvodov
ako je infarkt myokardu. Prekonať „problém redukovanej špecifickosti“ pre akútny infarkt myokardu pomáhajú viaceré
strategické nástroje. Patrí medzi ne znalosť diferenciálnej diagnózy zvýšených koncentrácií srdcových troponínov,
pozorné posúdenie klinického obrazu, sériové meranie koncentrácií kardiálnych troponínov s detekciou vzostupu a/alebo
poklesu troponínov spolu s absolútnou zmenou a využitie rýchlych algoritmov na vylúčenie a potvrdenie akútneho
infarktu myokardu.
vysoko senzitívne stanovenie kardiálnych troponínov senzitivita špecifickosť sériové merania absolútna zmena rýchle rule-out rule-in algoritmy
Kardiol. Prax 2016; 14 (1): 27-29
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by