Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
úspešná trombolytická liečba počas kardiopulmonálnej resuscitácie pre akútnu masívnu pľúcnu embóliu
Jozef Kalužay, Stanislava Remišová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2006
Opisujeme priebeh masívnej embólie do pľúc u 77-ročného pacienta s varixami dolných končatín. Ku vzniku šoku a zastaveniu obehu došlo krátko po vykonaní CT vyšetrenia na potvrdenie významnej pľúcnej embólie. U pacienta bola okamžite začatá kardiopulmonálna resuscitácia, vrátane externej masáže srdca, počas ktorej sa podávala trombolytická liečba. Napriek zdanlivo inefektívnej resuscitácii sa do 30 minút podarilo obnoviť krvný obeh. Po niekoľkodňovej rekonvalescencii bol pacient bez zhoršenia kvality života prepustený do domáceho prostredia. Kazuistiku prezentujeme na podporu začatia kardiopulmonálnej resuscitácie aj v situáciách, ktoré sa môžu javiť bez reálnej šance na úspešnú záchranu života. Rovnako chceme predstaviť podávanie trombolytickej liečby pri kardiopulmonálnej resuscitácii.
pľúcna embólia kardiopulmonálna resuscitácia trombolytická liečba
Interná med. 2006; 6 (12): 702-706
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by