Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Úvod do problematiky biologicky podobných liekov v reumatológií
Ivan Rybár
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2021
Biosimilárne lieky sú podobné pôvodným, referenčným biologickým liekom. V súčasnosti majú ústrednú úlohu v modernej liečbe chorých s diabetom, nádormi a zápalovými autoimúnnymi chorobami. Článok poskytuje prehľad súčasných liečebných možností pri zápalových reumatických chorobách a systémových chorobách spojiva a náčrt právnej štruktúry a registračného procesu, ktoré viedli k rozmachu liečby biosimilárnymi liekmi v Európskej únii.

Introduction to the problem of biosimilar drugs in rheumatology
Biosimilar drugs are highly similar to EMA approved reference biologics. They play pivotal role in the modern clinical treatments of patients suffering from diabetes, cancer and autoimmune inflammatory diseases. The article provides an overview of current treatment options in inflammatory rheumatic diseases and connective tissue diseases by biologics and also design of legal framework and approval process, which has became the basis for the develop­ment of biosimilars treatment in Europe Union.
Keywords: autoimmune diseases, biosimilar DMARDs, anti TNF


autoimúnne choroby biosimilárne DMARDs anti TNF
Interná med. 2021; 21 (5): 227-230
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by