Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
ÚVOD K TÉME ČÍSLA: Funkčné poruchy tráviaceho traktu
Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
vzhľadom na pozitívne ohlasy z minulosti venovali funkčným poruchám
tráviaceho traktu. Ich diagnostike aj liečbe. Sú to práve
poruchy funkcie GIT-u, ktoré sú najčastejšou príčinou návštevy
pacienta u svojho obvodného lekára, ale aj gastroenterológa.
Väčšinou sú to „nevďační“ pacienti, ktorí často striedajú svojich
lekárov pre nespokojnosť s terapeutickými výsledkami. Problémy
majú často už dlho, nik im nevie pomôcť. Po počiatočnej
snahe prejde väčšinu lekárov entuziazmus, že práve oni ten stav
zvládnu. Nakoniec sú radi, že pacient vyhľadá ďalšieho odporúčaného
odborníka. Spoločnou črtou väčšiny týchto pacientov sú
„obrovské“ problémy a napriek tomu uspokojivý celkový vzhľad
a stav pacienta. Ale práve ten môže viesť v niektorých prípadoch
k tragickým omylom. Pri sledovaní takýchto pacientov nesmieme
prehliadnuť tzv. varovné príznaky, ktorými býva náhla strata
hmotnosti, zmeny vo vyprázdňovacích návykoch, objavenie sa
manifestného alebo okultného krvácania. Môže to byť anemizácia
pacienta s krvným obrazom predtým dlhodobo normálnym.
V anamnéze sa často stretneme s výskytom nadmernej stresovej
záťaže, ako je opatera ťažko chorého, úmrtia blízkych, rozvodové
konanie, ale aj zmena zamestnania. Skôr ako pacientovi diagnostikujeme
funkčnú poruchu, mali by sme adekvátnymi vyšetrovacími
metódami vylúčiť organické ochorenia. Na to, aby sme
vám pomohli zorientovať sa v tejto problematike, oslovili sme renomovaných
odborníkov, aby poskytli svoj názor na jednotlivé
funkčné poruchy a ochorenia. Veríme, že predložené číslo sa vám
bude páčiť a prispeje k lepšiemu pochopeniu tejto náročnej problematiky.
Zároveň vás vyzývame, aby ste nám zaslali svoje stručné
komentáre, zaujímavé kazuistiky, ale aj požiadavky na témy,
ktoré by ste si v budúcnosti radi prečítali. Môžeme ich podľa potreby
a záujmu zaradiť do rubriky názory čitateľov.
Pretože sa začína dovolenkové obdobie, dovoľujem si vám
v mene celej redakcie popriať príjemnú dovolenku, načerpanie
nových potrebných síl aj šťastný návrat domov.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by