Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ÚVODNÉ SLOVO
Úvodné slovo
Vasil Koprda
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
rád by som vás oslovil v mene Občianskeho združenia Europa Uomo
Slovensko (OZ EUS). Karcinómu prostaty sa podarilo vyšplhať
na 2. miesto v poradí výskytu u mužov. OZ EUS je slovenská
občianska organizácia, ktorá združuje predovšetkým pacientov
s rakovinou alebo s inými ochoreniami prostaty, ich rodinných
príslušníkov, rekonvalescentov, priateľov, priaznivcov a podporovateľov,
ale aj ostatných pacientov s chorobami močových ciest.
Naša organizácia je pevnou súčasťou európskej organizácie
EUROPA UOMO so sídlom v Belgicku (sekretariateuropauomo@
skynet.be), organizácie združujúcej desiatky európskych
organizácií zameraných na prevenciu a liečbu ochorení prostaty.
Práve v tomto mesiaci bol uvedený do činnosti interaktívny
webový portál organizácie http://www.europa-uomo.org, ktorý
informuje o živote tejto organizácie v Európe a prináša aktuálne
spravodajstvo z danej oblasti. Občianske združenie Europa
Uomo Slovensko – odpoveď na rakovinu prostaty je mimovládna,
nezisková organizácia združujúca členov rešpektujúcich jej
ciele a spôsob ich dosahovania. Toto občianske združenie, podľa
§ 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, bolo schválené a registrované na odbore
vnútorných vecí MV SR dňa 17. februára 2006.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by