Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Úvodné slovo
Úvodné slovo
Vladimír Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Vážené kolegyne, kolegovia a milí priatelia,

rok 2018 je z viacerých dôvodov dôležitý 
nielen pre našu urologickú obec, ale aj pre Slovensko. V tomto roku si pripomíname 100 rokov od založenia spoločného štátu v roku 1918 – Československej republiky. Spoločný štát s Čechmi a Moravanmi znamenal pre nás veľa aj v oblasti medicíny či zdravotníctva vôbec. V roku 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Začala sa tak éra, keď len my sami môžeme rozhodovať o tom, ako bude vyzerať náš štát. Rozhodujeme aj o tom, ako vyzerá naše zdravotníctvo a, samozrejme, naša milovaná urológia. V tomto roku sa uskutočňuje aj výročná, dvadsiata piata, konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti. Tieto dôležité medzníky sú príležitosťou, aby sme sa pozreli, akú cestu sme prešli, kde v súčasnosti sme a ako chceme v našej práci pokračovať.
Klinická urológia je dôležitou súčasťou nášho každodenného pracovného života. Umožňuje nám všetkým, aby sme v nej prezentovali svoju prácu a načerpali vedomosti o práci iných, respektíve sa dozvedeli o nových zaujímavých témach v urológii.
V tomto čísle Klinickej urológie nájdeme zaujímavé články, ktoré sa týkajú funkčnej urológie (L. Valanský: Polyúria ako komplikujúci faktor v urológii, J. Barboríková a kol.: Nové možnosti liečby hyperaktívneho močového mechúra moduláciou aktivity niektorých typov iónových kanálov), články z oblasti transplantológie (V. Nagy a kol.: Karcinóm močového mechúra a tuberkulóza po transplantácii obličky, J Miklušica: Urologické komplikácie po transplantácii obličiek), zaujímavý článok o sledovaní pacientov s implantovaným umelým zvieračom (P. Weibl: Manažment komplikácií v kontexte novovzniknutej inkontinencie moču u pacientov s primárne implantovaným systémom – ams 800 po radikálnej prostatektómii). Článok o liečbe litiázy (V. Michalides a kol.: Aktuálne možnosti liečby distálnej ureterolitiázy) a článok o hodnotení kvality života pacientov s karcinómom prostaty (J. Švihra, jr. a kol.: Validácia dotazníka EPIC-CP na hodnotenie kvality života pacientov s karcinómom prostaty).
V závere časopisu je milá pripomienka významného slovenského urológa profesora Vladimíra Zvaru.

Prajem vám príjemne strávený čas s naším 
časopisom a načerpanie nových impulzov pre vašu prácu.

Vladimír Baláž

Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by