Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ÚVODNÉ SLOVO
ÚVODNÉ SLOVO
Ladislav Valanský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
keď som ako člen redakčnej rady dostal začiatkom roka poverenie napísať úvodník do tohto čísla Klinickej urológie, jeho téma sa mi ponúkla sama. Ide o syndróm vyhorenia, presnejšie vyhorenia urológov a urologických rezidentov. Za posledný rok bolo totiž na túto tému publikovaných niekoľko prác, z ktorých je zrejmé, že urológovia patria v Spojených štátoch k najviac postihnutým špecialistom s podobným trendom v Európe. To som ešte netušil, že dôjde k pandémii Covid-19, ktorá podrobí celý svet, a zvlášť zdravotníkov, najväčšej záťaži, stresu a riziku vyhorenia od 2. svetovej vojny.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by