Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Vaginálny pôrod po cisárskom reze – retrospektívna štúdia
P. Kaščák, M. Gaman, R. Gajdošík, N. Matušková, A. Antalová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Vaginálny pôrod po cisárskom reze dosahuje vysokú úspešnosť a je bezpečnou
formou vedenia pôrodu v selektovanej skupine rodičiek. V článku sme sa zaoberali
analýzou pôrodov žien po jednom cisárskom reze v rokoch 2002 – 2015. Okrem
celkového počtu pokusov o vaginálny pôrod a ich úspešnosť sme sa zamerali na
určenie prognostických faktorov, porovnanie komplikácií a perinatálnych výsledkov
jednotlivých spôsobov vedenia pôrodu po cisárskom reze.
vaginálny pôrod po cisárskom reze isársky elektívny opakovaný rez akútny cisársky rez ruptúra uteru
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 187 – 192
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by