Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vaptany – nový prístup v liečbe hyponatriémie pri syndróme neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu
Petra Hrabčáková, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2011
Liečba euvolemickej a hypervolemickej hyponatriémie je limitovaná, zle tolerovaná a málo efektívna. Tradičná liečba syndrómu neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) zahŕňa reštrikciu tekutín, infúziu roztokov NaCl, podávanie furosemidu, demeklocyklínu a urey. Tieto liečebné možnosti majú svoje limity a neexistujú oficiálne odporúčania na ich použitie. V posledných rokoch sa začínajú v liečbe SIADH používať antagonisty V1 a V2 receptorov antidiuretického hormónu (známeho aj ako arginín vazopresín) - vaptany. Ich podávanie vedie k vodnej diuréze bez súčasného ovplyvnenia exkrécie sodíka a draslíka. V liečbe SIADH bolo odskúšaných niekoľko preparátov tejto skupiny, t. j. conivaptan, tolvaptan, satavaptan, lixivaptan, mozavaptan. Väčšina z nich bola účinná v liečbe SIADH a hypervolemickej hyponatriémie. Štúdie u chorých s hypervolemickou hyponatriémiou pri zlyhaní srdca a cirhóze pečene však neukázali významné zlepšenie mortality chorých. Z tohto dôvodu je použitie vaptanov v terapii hypervolemickej hyponatriémie limitované.
vaptany hyponatriémia syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu
Interná med. 2011; 11 (12): 537-540
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by