Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: prehľadové práce
Variabilita vo vývoji klinického obrazu celiakie v minulosti a súčasnosti
Lenka Vozárová, Milan Kuchta
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Celiakia je ochorenie, ktoré postihuje ľudí kdekoľvek na svete. V minulosti sa ochorenie diagnostikovalo u dojčiat na
základe typickej gastrointestinálnej symptomatológie a následne opakovaných bioptických vyšetrení. Počas posledných
30 rokov dochádza k výraznej zmene v klinickom obraze ochorenia a nutnosti vytvárať nové diagnostické kritériá
aj s ohľadom na detský vek. Súčasní celiatici sú v čase potvrdenia diagnózy starší a prichádzajú na gastroenterologické
vyšetrenie prevažne pre anémiu alebo v dospelosti pre poruchy fertility.
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10 (5): 273-276
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by