Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vaskulárne kalcifikácie
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2013
Vaskulárne kalcifikácie (VK) sa pokladajú za formu extraskeletálnej osifikácie. Vznikajú pri nerovnovážnom stave medzi induktormi a inhibítormi kalcifikácie v teréne zápalových, metabolických a genetických chorôb, kedy dochádza k transformácii bunky cievnej steny do bunky podobnej osteoblastu. Transformovaná bunka je schopná produkcie kostnej matrix a mineralizácie. V cievnej stene bola dokumentovaná prítomnosť markerov osteogenézy, osteoblastových a chondrocytových transkripčných faktorov a všetky stupne enchondrálnej osifikácie. Predpokladá sa súvislosť medzi stupňom osteoporózy a závažnosťou VK. Regresia už vytvorenej kalcifikácie je vzhľadom na jej extrémnu nerozpustnosť otázna. K základným terapeutickým opatreniam pri vaskulárnych kalcifikáciách patrí kontrola rizikových faktorov (hyperfosfatémia, krvná tenzia, hyperlipidémia) a liečba základného ochorenia.
vaskulárne kalcifikácie aktivátory vaskulárnej kalcifikácie inhibítory vaskulárnej kalcifikácie ateroskleróza, mediokalcinóza
Interná med. 2013; 13 (11): 493-497
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by