Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vaskulitídy veľkých ciev
Denisa Čelovská, Viera Štvrtinová, Miroslav Malík, Dáša Mesárošová, Silvia Strečanská, Marína Arpášová, Soňa Kiňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Vaskulitídy predstavujú heterogénnu skupinu ochorení, ktoré sú charakterizované zápalom a nekrózou cievnej steny. Pre vaskulárnu medicínu sú doménou vaskulitídy veľkých ciev, Takayasuova arteritída a obrovskobunková arteritída, ktoré sú charakterizované imunitne sprostredkovaným systémovým granulomatóznym zápalom aorty a jej vetiev. Tieto vaskulitídy pravdepodobne predstavujú dve tváre jednej chorobnej jednotky, odlišujúce sa vekom nástupu choroby. Vaskulitídy sú typickým multisystémovým ochorením, preto by pri ich diagnostike a liečbe mal spolupracovať celý tím rôznych medicínskych odborníkov.

Vasculitis of large vessels
Vasculitides represent a heterogenous group of disorders characterized by inflammation and necrosis of the vessel wall. Vascular medicine is particularly concerned with vasculitides affecting large vessels, Takayasu Arteritis and Giant Cell Arteritis, that are characterized by immune mediated granulomatous inflammation predominantly of the aorta and its major branches. These arteritides are probably two pictures of one disease; differ in the age of the onset. Vaculitides are typical multisystemic disease with need of medicine specialists cooperation in diagnosis and treatment.
Keywords: Large vessel vasculitis, Takayasu Arteritis, Giant Cell Arteritis
vaskulitídy veľkých ciev Takayasuova arteritída obrovskobunková arteritída
Interná med. 2018; 18 (3): 101-106
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by