Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Vazovagálna synkopa – zdroj častých diagnostických omylov
Branislav Kollár, Peter Mikeš
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2006
Vazovagálna synkopa je neurogénne sprostredkovaná porucha vedomia. V typických prípadoch osoby s touto poruchou nemajú štrukturálne ochorenie srdca ani poruchu srdcového rytmu, interiktálne majú normálne hodnoty krvného tlaku a frekvencie akcie srdca. Porucha autonómnej regulácie je spoľahlivo odhaliteľná pomocou head-up tilt testu (HUT- testu), ktorý imituje reakciu organizmu na ortostatický stres. Autori na vlastnom súbore 20 pacientov s vazovagálnou synkopou verifikovanou HUT-testom poukazujú na zložitosť a úskalia jej správnej diagnostiky, najmä v prípadoch, ak sú synkopálne stavy sprevádzané konvulzívnymi prejavmi a súčasne je prítomný aj abnormálny nález pri interiktálne realizovanom elektroencefalografickom (EEG) vyšetrení.
vazovagálna synkopa head-up tilt test interiktálne EEG
Interná med. 2006; 6 (6): 353-357
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by