Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Včasná diagnostika mnohopočetného myelómu –jeho latentných a variantných foriem
Adriena Sakalová, Denisa Ilenčíková, Katarína Weiglová, Mikuláš Hrubiško, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Dana Škultétyová, Martin Mistrík, Ján Škultéty, Gabriela Kirschnerová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Terajšie poznatky o biológii mnohopočetného myelómu doplnili klinické skúsenosti z variability jeho klinických prejavov a obohatili jeho diagnostiku špecifickými molekulovo-genetickými metódami. Súčasnosť zároveň upozorňuje, že tento druhý najčastejší zhubný hematologický proces sa rapídne zvyšuje v závislosti od mnohých epigenetických faktorov, ale aj z dôvodov, že cca 20 % je diagnostikovaných v pokročilom štádiu a v širokej klinickej praxi unikajú latentné a variantné prípady. Autori, vychádzajúc z dlhoročných klinických aj výskumných pozorovaní, sa v práci zameriavajú na možnosti včasnej diagnózy latentných asymptomatických foriem, zdôrazňujú potrebu širokej a cielenej diferenciálnej diagnostiky s racionálnym využitím cytogenetiky a moderných molekulových genetických vyšetrení.
včasná diagnostika mnohopočetného myelómu monoklonová gamopatia nejasného významu nesekrečný latentný asymptomatický myelóm.
Interná med. 2008; 8 (2): 91-97 Mnohopočetný myelóm
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by