Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Vedecký program power 10 mg zameraný na optimalizáciu liečby hypertonikov s ischemickou chorobou srdca
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2010
Inhibítory ACE predstavujú jeden z najvšeobecnejších postupov v liečbe a prevencii širokej škály kardiovaskulárnych ochorení od nekomplikovanej hypertenzie až po ich pokročilé štádiá. Perindopril je jedným z najlepšie preskúmaných inhibítorov ACE, u ktorých sa najmä štúdiami EUROPA a PROGRESS potvrdil priaznivý účinok tak pri hypertenzii, ako aj u pacientov s dokázanou ischemickou chorobou srdca (ICHS) alebo po prekonanej mozgovej príhode. V našej terajšej štúdii u 1 835 pacientov (vo veku 65,2 ± 11,3 rokov) s hypertenziou a so stabilizovanou ICHS sa zistilo, že liečba spočívajúca na perindoprile (perindopril-arginín, v stúpajúcej dávke 5 - 10 mg raz denne) je účinná a bezpečná. Po 3 mesiacoch liečby došlo k významnému poklesu TK a srdcovej frekvencie (SF): STK klesol zo 160,3 ± 15,0 na 133,8 ± 9,9 mmHg, DTK z 95,7 ± 8,8 na 82,3 ± 6,8 mmHg, SF zo 74,4 ± 10,7 na 69,6 ± 7,9 úderov za min. (P = 0,0000, pre všetky porovnania). Tento pokles bol zjavný aj vo všetkých podskupinách podľa pohlavia, komorbidít (cukrovka, dyslipidémia, hypertrofia ľavej komory, prekonaná mozgová príhoda alebo infarkt myokardu) a pri pozitívnej rodinnej anamnéze. Počas štúdie žiaden pacient nevysadil liečbu pre závažné nežiaduce účinky.
perindopril hypertenzia ischemická choroba srdca
Interná med. 2010; 10 (5): 285-291
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by