Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Všeobecné lekárstvo
Vegetariánska výživa a osteoporóza – ii. proteíny a minerály
VEGETARIAN DIET AND OSTEOPOROSIS – I I. PROTEINS AND MINERALS
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2011
Vegetariánsky spôsob výživy sa vďaka vysokému príjmu vitamínov, antioxidantov, vlákniny, nenasýtených mastných kyselín a niektorých minerálov spája s mnohými benefičnými zdravotnými účinkami spojenými s prevenciou nádorových ochorení, kardiovaskulárnych ochorení, diabetu, obezity a podobne. Je však potrebné uvedomiť si aj určité nedostatky tohoto spôsobu výživy. Je to deficit vitamínu B12, vitamínu D, železa a zinku, ale aj nedostatok živočíšnych proteínov a vápnika, čo sa môže negatívne odraziť aj na kostnej hustote. O vzťahu medzi príjmom proteínov a vápnika s kostnou hustotou a rizikom zlomenín bolo publikovaných viacero názorov. Väčšina autorov sa zhoduje v tom, že kostná hustota významne pozitívne koreluje s príjmom proteínov a vápnika. Výraznejšie sa to prejavuje u striktných vegetariánov ako u tých, ktorí do svojho jedálničku zaraďujú aj mlieko a mliečne výrobky. Príjem proteínov a minerálov je u rôznych typov vegetariánstva odlišný a preto aj vplyv vegetariánskej výživy na vznik a rozvoj osteoporózy a osteoporotických fraktúr je potrebné posudzovať aj na základe príslušnosti ku konkrétnemu spôsobu príjmu živín. Dostatočne pestrá strava ovo-laktovegetariánov a semivegetariánov dokáže zabezpečiť dostatok proteínov a minerálov a nepredstavuje vážnejšiu hrozbu vzniku a rozvoja osteoporózy a rizika osteoporotických fraktúr. Vegetariánstvo však nie je vhodné pre rizikové skupiny, pričom striktné formy vegetariánstva môžu spôsobiť malnutríciu, ktorá môže mať negatívny vplyv na budovanie kostnej hmoty.
osteoporóza vegetariánstvo výživa proteíny minerály
Interná med. 2011; 11 (2): 78-81
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by