Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Vieme dostatočne využiť informácie z krvného obrazu?
Viera Fábryová, Michaela Macichová, Jana Kopčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2019
Krvný obraz predstavuje základné hematologické vyšetrenie. Informuje o kvantite a kvalite všetkých troch druhov krviniek. Napriek tomu, že dnešné krvinkové analyzátory produkujú niekoľko desiatok rôznych parametrov a ich kombinácií, v praxi sa rozšírený krvný obraz využíva nedostatočne. Pritom pochopenie významu špeciálnych parametrov a ich správna interpretácia umožňujú dôkladnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku, často bez nutnosti indikovať iné náročnejšie vyšetrenia. Príspevok upozorňuje na dôležitosť predanalytickej fázy, podáva opis základných princípov počítania krviniek a hlavne sa zaoberá analýzou rozšírených parametrov všetkých troch krvných radov aj s ich charakteristikou. Napokon upozorňuje na niektoré úskalia laboratórnej diagnostiky a na nutnosť spolupráce laboratória s klinickým pracoviskom.

Can we use all informations from the blood count?
Blood count is a basic hematological examination. It informs about the quantity and quality of all three types of blood cells. Despite the fact that modern blood analysers produce a large number of different parameters and their combinations, in the practice are used inadequately. However, their understanding and correct interpretation allow a more accurate and faster diagnosis. Often it is not necessary to indicate more difficult tests. The article draws attention to the importance of a preanalytical phase, describes the principle of blood analysers, it deals with the analysis and characteristics of advanced parameters of the blood count. Finally, it highlights some of the pitfalls of the laboratory diagnostic and the necessity of cooperation between bench and bedside.
Keywords: blood count, blood analyser, red blood cell indices, white blood cell indices, thrombocyte indices, blood smear
krvný obraz krvinkový analyzátor červený krvný obraz biely krvný obraz trombocyty krvný náter
Interná med. 2019; 19 (6): 221-227
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by