Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Vplyv abdominálnej simplexnej hysterektómie, vaginálnej hysterektómie a operácie pomocou syntetického materiálu na výskyt sexuálnych dysfunkcií
M. Matta, P. Urdzík, P. Suchánek
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Poruchy sexuálnych funkcií sú závažným problémom u pomerne veľkého počtu žien. Ich výskyt s vekom narastá a má negatívny vplyv na kvalitu sexuálneho života. Čoraz častejšie sa stretávame so sexuálnymi dysfunkciami u žien s defektom panvového dna. Preto je indikácia správneho operačného postupu u pacientok s poruchami panvového dna dôležitá nielen z hľadiska anatomickej rekonštrukcie defektu, ale aj z hľadiska zhodnotenia vplyvu operačného výkonu na kvalitu sexuálneho života. Na hodnotenie sexuálnych dysfunkcií sa najčastejšie používajú štandardizované dotazníkové systémy. Cieľom našej práce bolo zhodnotenie sexuálnych dysfunkcií u žien pred niektorými vybranými operačnými výkonmi (abdominálna simplexná hysterektómia, vaginálna hysterektómia, operácia s použitím syntetickej sieťky – MESH) a po nich.
sexuálne dysfunkcie abdominálna hysterektómia vaginálna hysterktómia syntetický materiál dotazníkové systémy
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 33 – 36
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by