Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
VPLYV ALKOHOLU, TABAKU A INÝCH DROG NA TEHOTENSTVO A PLOD
V. DUDIČOVÁ, R. DUDIČ, A. NAGYOVÁ, B. KUNCOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Abúzus alkoholických nápojov a drog môže viesť k vážnym poruchám plodu v zmysle embryopatie, fetopatie alebo dystrofie plodu. Miera poškodenia plodu závisí od dávky, pravidelnosti príjmu a obdobia gravidity, v ktorom je plod vystavený účinku toxickej látky. Plod je pasívnym konzumentom drogy. Drogy, ktoré počas tehotenstva ovplyvňujú plod, sa podieľajú na vzniku abstinenčného syndrómu.

INFLUENCE OF ALCOHOL, TOBACCO AND OTHER DRUGS ON PREGNANCY AND FETUS
The abuse of alcoholic beverages and drugs can lead to serious fetal disturbances in terms of embryopathy, fetopathy or fetal dystrophy. The rate of fetal harm depends on the dose, regularity of intake and the period of pregnancy in which the fetus is exposed to the toxic substance. The fetus is a passive drug user. Drugs that affect the fetus during pregnancy are involved in the development of withdrawal syndrome.
Keywords: addictive substances, drugs, drug addiction
návykové látky drogy drogová závislosť
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 18 – 21
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by