Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vplyv epigenetických mechanizmov na vývoj karcinómu prostaty – úvod do problematiky pre klinických urológov
Svetlana Grobarčíková1, Roman Tomaškin1, Petra Tilandyová2, Zora Lasabová3, Ján Kliment1
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Autori prinášajú prehľadný článok týkajúci sa vplyvu epigenetických mechanizmov (najmä metylácie DNA) na karcinogenézu so zameraním sa na problematiku karcinómu prostaty. Epigenetické zmeny vedú k modulácii expresie génov so signifikantným vplyvom na iniciáciu a progresiu karcinómu prostaty. Ich diagnostikovanie bude možné v budúcnosti využiť aj v klinickej praxi, preto treba informovať aj klinických urológov o výsledkoch v tejto oblasti výskumu karcinómu prostaty. Medzi najlepšie preskúmané epigenetické zmeny patrí hypermetylácia génu GSTP1, strata jeho expresie je typická pre malígne prostatické bunky. Detekcia jeho metylačného stavu prináša dôležité informácie využiteľné tak v primárnej diagnostike karcinómu prostaty, ako aj v predikcii jeho správania a prognózy.
karcinóm prostaty metylácia DNA epigenetické mechanizmy
Klin. urol. 2010; 6 (3): 114-120
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by