Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: prehľadové práce
Vplyv hypoglykémie na ďalší vývin detí s kongenitálnym hyperinzulinizmom
Monika Rosoľanková, Juraj Staník, Oľga Matušková, Lucia Švecová, Daniela Gašperíková, Iwar Klimeš
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Hypoglykémie sú charakterizované nefyziologicky nízkou koncentráciou glukózy v krvi, ktorá môže v určitých prípadoch
spôsobiť trvalé poškodenie mozgových funkcií. Veľmi častou príčinou hypoglykémií u novorodencov a dojčiat je
nadprodukcia inzulínu. Takéto hyperinzulinemické hypoglykémie sú z hľadiska poškodenia mozgu najrizikovejšie. V našom
prehľadovom článku sa zameriavame práve na vplyv hyperinzulinemických hypoglykémií na vývin s pretrvávajúcimi
nepriaznivými následkami u detí.
hypoglykémie hyperinzulinizmus poškodenie mozgu
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10 (5): 257-261
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by