Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vplyv krvného tlaku na ukazovatele tuhosti cievnej steny, využitie v klinickej praxi
Dana Škultétyová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Artériová tuhosť (AT) je spojená so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho ochorenia a mozgovej príhody. AT je prejavom aterosklerózy (AS), procesu charakterizovaného zhrubnutím cievnej steny, stratou jej elasticity a zvýšeným ukladaním kolagénu. Zvýšená AT je nielen ukazovateľom cievneho veku, ale môže tiež predpovedať cieľové orgánové poškodenie a kardiovaskulárne príhody. Na meranie AT sa odporúča niekoľko metód. Rýchlosť šírenia pulzovej vlny (PWV, pulse wave velocity) sa používa na hodnotenie AT a aortálny augmentačný index (AIx, aortic augmentation index) na analýzu pulzovej vlny. AT a analýzy pulzových vĺn sa využívajú vo veľkom počte štúdií a odporúčajú sa aj v rutinnej klinickej praxi.
artériová tuhosť zápal rýchlosť šírenia pulznej vlny aortálny augmentačný index
Interná med. 2009; 9 (3): 123-125
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by