Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Vplyv liečby kontinuálnym pozitívnym pretlakom na tuhosť cievnej steny a oxidatívny stres u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe
Ivana Trojová, Miriam Kozárová, Zuzana Malachovská, Darina Petrášová, Ivana Paraničová, Ružena Tkáčová, Pavol Joppa
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2017
Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je asociované so zvýšenou tuhosťou cievnej steny a endotelovou dysfunkciou. Oxidatívny stres a systémový zápal vznikajúci následkom OSA sa môžu podieľať na narušení cievnej steny. Cieľom našej intervenčnej štúdie bolo vyhodnotiť vzťah medzi tuhosťou cievnej steny, oxidatívnym stresom a telesným zložením u pacientov so stredne ťažkým a ťažkým OSA. U pacientov s dostatočným používaním liečby kontinuálnym pozitívnym pretlakom v dýchacích cestách (CPAP) sme pozorovali zlepšenie hodnôt rýchlosti šírenia pulzovej vlny v súvislosti s poklesom koncentrácií oxidovaných lipoproteínov s nízkou hustotou (oxLDL) po 3 mesiacoch CPAP liečby. Zlepšenie arteriálnej tuhosti sme zaznamenali bez súčasných zmien telesnej hmotnosti a telesného zloženia. Naše výsledky naznačujú, že liečba pomocou CPAP u pacientov s OSA bez závažných kardiovaskulárnych komorbidít vedie k zlepšeniu tuhosti cievnej steny so súčasným zmiernením oxidatívneho stresu.
obštrukčné spánkové apnoe tuhosť cievnej steny kontinuálny pozitívny pretlak v dýchacích cestách
Interná med. 2017; 17 (12): 461-466
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by