Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Súborné práce
Vplyv materskej obezity na funkciu placenty a vývoj plodu
A. Totka, M. Gábor, Ľ. Argalášová, M. Šimko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Epidémia obezity predstavuje v súčasnosti závažný celosvetový zdravotnícky problém. Obezita postihuje približne jednu tretinu žien v reprodukčnom veku, čo vedie k vysokému výskytu obezity v tehotenstve. Obezita v tehotenstve ovplyvňuje reguláciu hormónov placenty a prostredníctvom signálnych molekúl pôsobí na funkciu trofoblastu, rast a vývoj plodu. Existuje aj priama súvislosť medzi obezitou a infertilitou. Príčinou je zvýšená hladina inzulínu, ktorý má vplyv na funkciu ovárií a nepriaznivý účinok na sliznicu endometria a ovuláciu. Zdravý životný štýl, vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita by mohli prispieť k redukcii nadhmotnosti žien, čím sa počas tehotenstva dosiahne homeostáza adipokínov a ostatných placentárnych hormónov nevyhnutných pre ďalší vývoj plodu.
obezita tehotenstvo placenta adipokíny infertilita trofoblast
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 182 – 188
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by