Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PôVODNÉ PRÁCE
Vplyv materskej obezity na tehotenské a perinatálne komplikácie
A. Totka, m. Trnka, m. Šimko
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Cieľ: V retrospektívnej štúdii sme na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike
LF UK v Bratislave analyzovali súbor 7 122 tehotných pacientok za obdobie rokov
2013 – 2015. Kritériám obezity zodpovedalo 299 tehotných rodičiek. V sledovanom
súbore obéznych rodičiek analyzujeme výskyt pridružených chorôb komplikujúcich
priebeh tehotenstva a pôrodu a vyhodnocujeme incidenciu spontánnych a operatívnych
pôrodov.
Výsledky: V súvislosti s obezitou sme potvrdili vysoký výskyt tehotenských komplikácií
– hypertenzie, preeklampsie a gestačného diabetu mellitu. Zároveň sme zistili
zvýšený výskyt pôrodov ukončených cisárskym rezom, ktorý dosahuje takmer dvojnásobnú
hodnotu oproti všeobecnej populácii na našej klinike.
Záver: Na základe našich výsledkov môžeme považovať obezitu za nezávislý rizikový
faktor ukončenia tehotenstva cisárskym rezom.
materská obezita body mass index gestačný diabetes mellitus hypertenzia preeklampsia cisársky rez
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 21 – 26
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by