Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vplyv vysokoproteínovej diéty na obezitu a funkciu mitochondrií
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Zuzana Paduchová, Mária Kubalová, Jana Muchová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Vysokoproteínové a ketogénne diéty sa používajú na zníženie hmotnosti pri obezite aj ako podporná liečba niektorých mitochondriálnych chorôb, ako sú mitochondriálne myopatie, epilepsia, diabetes a onkologické choroby. Uvedené diéty redukujú glykolýzu a zvyšujú β-oxidáciu mastných kyselín s následným vyvolaním ketózy. Cielené ketogénne a vysokoproteínové diéty zlepšujú funkciu mitochondrií a zvyšujú tvorbu energie v organizme. Denný príjem nadmerného množstva proteínov však môže vyvolať patobiochemické zmeny v organizme, ako je poškodenie funkcie obličiek, demineralizácia kostného tkaniva, žlčové kamene, prípadne onkologické ochorenie.

Effect of high-protein diets on obesity and mitochondrial function
High-protein and ketogenic diets are used to reduce weight in obesity as well as supportive treatment of some mitochondrial diseases such as mitochondrial myopathy, epilepsy, diabetes and oncological diseases. These diets reduce glycolysis and increase the β-oxidation of fatty acids, with the subsequent producing of ketosis. Targeted ketogenic and high-protein diets improve mitochondrial function and increase energy production in the body. However, daily intake of excessive amounts of proteins can cause pathobiochemical changes in the body, such as renal impairment, demineralization of bone tissue, gallstones, or oncological diseases.
Keywords: high-protein diet, ketogenic diet, obesity, mitochondria, side effects
vysokoproteínová diéta ketogénna diéta obezita mitochondrie nežiaduce účinky
Interná med. 2018; 18 (1): 14-16
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by