Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Vplyv zmeny životného štýlu na vývoj potransplantačného diabetu mellitu u pacientov po transplantácii obličky
Karol Graňák, Matej Vnučák, Petra Skálová, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2020
Incidencia potransplantačného diabetu mellitu (PTDM) po transplantácii obličky (TO) na Slovensku je vysoká, v roku 2014 bola až 38,3 %. Inzulínová rezistencia v čase TO predstavuje najzávažnejší rizikový faktor vzniku PTDM u pacientov po TO na Slovensku, čo bolo dokázané viacerými (aj slovenskými) analýzami. Znížiť vysoký výskyt PTDM je možné ovplyvnením práve modifikovateľných rizikových faktorov, medzi ktoré patrí obezita a s tým spojená inzulínová rezistencia. Dnes je už dobre známe a dokázané viacerými štúdiami, že fyzická aktivita a zmena životného štýlu sú základom prevencie diabetu mellitu (DM) 2. typu so signifikantnou redukciu jeho výskytu v tejto populácii pacientov. Avšak údaje o fyzickej aktivite a PTDM nie sú v literatúre dostupné.
 
Effect of lifestyle modification on the development of post-transplant diabetes mellitus in kidney transplant recipients
The incidence of post-transplant diabetes mellitus (PTDM) after kidney transplantation (KT) in Slovakia is high, in 2014 it was up to 38,3%. Insulin resistance at time of KT is the most significant risk factor for the development of PTDM in Slovak patients after KT, what has been confirmed by several analyzes (also Slovak). It is possible to reduce the high incidence of PTDM by influencing modifiable risk factors, such as obesity and the associated insulin resistance. It is now well known and proven by several studies that physical activity and lifestyle changes are the basis of prevention of type 2 diabetes mellitus (DM) with a significant reduction in its incidence in this patient population. However, data on physical activity and PTDM are not available in the literature.
Key words: physical activity, post-transplant diabetes mellitus, insulin resistance
fyzická aktivita potransplantačný diabetes mellitus inzulínová rezistencia
Interná med. 2020; 20 (2): 81-84
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by