Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Výber vhodného hypolipemika podľa typu dyslipoproteinémie
Daniel Pella
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2004
Poruchy lipidového metabolizmu charakterizované vzostupom aterogénnych častíc, resp. poklesom protektívnych frakcií – dyslipidémie – predstavujú závažný rizikový faktor aterosklerózy vo všetkých jej formách a lokalizáciách. Veľký počet klinických štúdií priniesol dôkazy o tom, že správna liečba dyslipidémií vedie nielen k poklesu výskytu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod, poklesu kardiovaskulárnej mortality, ale dokonca i poklesu celkovej mortality. V bežnej klinickej praxi však často nie sme svedkami tak úspešného prístupu ako v klinických štúdiách, čo zrejme súvisí okrem iného s nedostatočným zhodnotením stupňa rizika pacienta, prípadne aj s nesprávnou voľbou hypolipemika a jeho dávky.
Kľúčové slová : dyslipidémia, hypolipemiká, statíny, fibráty
Interná med. 2004; 4 (3): 154-156
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by