Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: príbuzné odbory
Vybrané atribúty bolesti u detí
Iveta Ondriová, Anna Sinaiová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Bolesť je nepríjemný zmyslový a citový zážitok, ktorý vnímame v súvislosti so skutočným alebo s hroziacim poškodením
organizmu. Je najvýznamnejším prejavom poruchy zdravia a symptómom, ktorý sprevádza človeka v priebehu celého
života. Každé dieťa zažilo väčšiu alebo menšiu bolesť, bolestivý zážitok, no v období dospelosti sa snaží prispôsobiť
panujúcim zvyklostiam. Deti do 3 rokov nechápu abstraktné koncepty, ako je čas, príčina, následok a kvantifikácia.
Z tohto dôvodu nevedia pochopiť, prečo sa bolesť objavila alebo, že úľava príde skoro. Autorky v príspevku sprístupňujú
vybrané atribúty detskej bolesti.
dieťa bolesť vývin individualita
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10 (5): 280-283
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by